Odlomak

1. DEFINICIJA OTPADNIH VODA
Otpadne tvari i otpadna energija nastaju u postupcima čovjekovih djelatnosti, a za samog korisnika predstavljaju nekoristan i nepoželjan otpad. Otpadne tvari koje se pojavljuju u tekućem obliku nazivaju se otpadnim vodama. Dakle, otpadnu vodu čine „kombinacija tečnosti i otpadnih materija u njoj iz domaćinstava, komercijalnih zgrada, industrijskih postrojenja i institucija, u kojima mogu biti također prisutne podzemne, površinske i oborinske vode.“
Prema drugoj definiciji, pod pojmom otpadna voda smatraju se upotrijebljene vode u naseljima i industriji, kojima su promijenjena fizikalna, hemijska i biološka svojsta, tako da se ne mogu koristiti u poljoprivredi niti u druge svrhe (za piće, u prehrambenoj industriji, za pranje i čišćenje objekata i opreme, kao radni medij u energetici, u održavanju higijene i dr.) bez odgovarajućeg prethodnog tretmana (obrade). Prema porijeklu, otpadne vode mogu biti svrstane u: domaće, industrijske, poljoprivredne i atmosferske. [1]
U današnje se vrijeme teži uspostavljanju čistih tehnologija, to znači da se nastoje usvojiti takve tehnologije koje ne daju ili daju u vrlo malim količinama industrijski otpad, bilo u obliku otpadne vode ili krutih otpadnih tvari. Takvo ponašanje je od primarne važnosti, jer su poznate posljedice koje nastaju ispuštanjem neobrađenih otpadnih voda u prirodne prijemnike, a isto tako i problemi iznalaženja prostora i načina za deponiranje krutog otpada.
Voda je od osnovnog značenja za život na Zemlji. Neophodna je i nenadomjestiva kao hrana za ljude i životinje, kao predmet i sredstvo rada u mnogim industrijama, kao proizvodno sredstvo u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, u transportu i za održavanje prirodnog okoliša.[2]
2. ANALIZA OTPADNIH VODA I UZORKOVANJE
Analiza voda obuhvata fizikalna, hemijska, biološka (mikrobiološka), toksikološka, radiološka i neka druga ispitivanja. Ta se ispitivanja, kao i način uzimanja uzorka za analizu, razlikuju s obzirom na vrstu analize, na činjenicu o kakvoj se vodi radi i koje zahtjeve ta voda mora ispunjavati (voda za piće, površinska voda, otpadna voda). Neka od određivanja koje je potrebno provesti tijekom analiza otpadnih voda prikazana su u Tabeli 1.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese