Odlomak

Uvod

Tema mog maturskog rada je “Operativna dokumentacija u saobraćaju”. Operativna dokumentacija je ona dokumentacija sa kojom se vozač susreće tokom organizacije i obavljanja transportnog zadatka u saobraćaju.
Operativna dokumentacija se dijeli na:
1. dokumentacija za vozača
2. dokumentacija za vozilo
3. dokumentacija za robu ili putnike

U daljem radu dakle upoznat ćemo se sa operativnom dokumentacijom kao što je:

 • putni nalog;
 • tovarni list (CMR tovarni list) ;
 • kontrolni list
 • dokumenti (TIR karnet, T document, nacionalna carinska isprava).
 • vozačka dozvola
 • saobraćajna dozvola
 • prtljažnica itd…

1.DOKUMENTI KOJI SE ODNOSE NA VOZAČA

Da bi mogao da se obavlja drumski prevoz, neophodno je i da vozač
poseduje određena dokumenta. To su:

 •  vozačka dozvola,
 •  lična karta
 •  pasoš i viza (za medjunarodni prevoz),
 •  dokument o zaposlenosti,
 •  obavezno zdravstveno osiguranje i
 •  tahografski ulošci (tahografska kartica).

 

 

 
1.1. Vozačka dozvola
Vozačka dozvola je dokument predviđen zakonom, a izdaje ga nadležni MUP (prema mjestu prebivališta vozača) u svrhu dokazivanja prava vozača za upravljanjem motornog vozila one kategorije za koju vrijedi dotična vozačka dozvola.
Vozačka dozvola izdaje se na obrascu čiji su oblik, boja, sadržaj te vrsta i kvaliteta materijala izrade jednaki na cijelom područje BiH.

Rating: 2.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari