Odlomak

Uvod

“I najbolje dizajnirana organizacija ne može biti produktivna i efikasna bez odgovarajućih kadrova. Oni dizajniraju ali i neposredno realizuju organizaciona rešenja. Drugim rečima, nema organizacije bez kadrova. Sa njima se izgrađuje misaoni i operativni mehanizam funkcionisanja organizacije.” 1

Organizacija je ciljno orjentisani sistem usklađenih odnosa između ljudi, zadataka, izvora i upravljačkih aktivnosti. Na primer, bolnica je organizacija koja obezbeđuje zravstvenu zaštitu kroz kombinovane napore administratora, lekara, medicinskih sestara i tehničara. Organizaciona struktura se ustanovljava pribavljanjem odgovarajućih kadrova: upravnik bolnice, glavna medicinska sestra, glavni hirurg. Svi oni trebaju da pruže odgovarajuću zravstvenu zaštitu. Oprema, finansijska sredstva takođe uticu na ukupan rad bolnice.

Kroz evoluciju organizacije kadrovska pitanja su se resavale na različite načine. U početku su se ova pitanja rešavala individualan, od slučaja do slučaja, i to intuitivnim metodama. Menadžeri su se oslanjali na osećaj koje kadrove treba da prime u organizaciju i na koja mesta treba da ih rasporede.
Usložnjavanje organizacija i nihovih okruženja nametnulo je potrebu za stvaranjem specijalizovanog kadrovskog odeljenja, međutim, razlikuje se od organizacije do organizacije. Zbog toga je za razumevanje ove uloge neophodno da se osvrne na osnovna obeležja organizacija koja utiču na praksu kadrovskog menadžmenta.

U trgovinskom preduzeću koriste se brojni indikatori za merenje produktivnosti rada zaposlenog osoblja, a najčešće se koriste sledeći indikatori:

  • promet po zaposlenom,
  • razlika u ceni po zaposlenom,
  • broj transakcija po zaposlenom,
  • broj transakcija po zaposlenom u toku jednog sata,
  • procenat troškova rada uodnosu na ukupne troškove, i sl.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese