Odlomak

1.UVOD

Svako preduzeće, bilo da se radi o proizvodnom ili uslužnom, posluje s jednim ciljem, a to je da se ostvari profit.Taj profit se postiže prodajom robe ili usluga. Prihod u ekonomiji i financijama označava svako primanje u novcu i robi. Može se ostvarivati privrednom djelatnošću (proizvodnja, razmjena i sl.) ili vršenjem nekog prava (vlasništvo, plodouživanje, renta, penzija i sl.). Glavni zadatak preduzeća (firme)  je maksimziranje profita. Da bi opstale na tržištu I imale što veći profit, firme moraju uvek pratiti konkurenciju, nove proizvode, promene u tehnologiji.
Preduzeće ostvaruje poslovne, finansijske i vanredne prihode. Poslovne prihode ostvaruje na tržištu prodajom dobara i usluga proisteklih iz njegovog proizvodnog odnosno poslovnog procesa koje potrošači traže. Tražena količina dobara ili usluga za preduzeće predstavlja količinu dobara ili usluga, koje može da ponudi, proda, i da ostvari prihod. Prihod preduzeća direktno zavisi od tržišne tražnje i pokazuje njegovu sposobnost da ponudi proizvode, koje potrošači žele da kupe.
Prihod je pokazatelj efikasnosti, ali i preduslov opstanka preduzeća. Jer ukoliko ne ostvaruje prihod, preduzeće ne može da opstane na tržištu. Značajni su koncept ukupnog, prosečnog i marginalnog prihoda.

 

 

2.UKUPNI PRIHODI

Ukupan prihod je funkcija prodaje. U uslovima potpunog djelovanja tržišnog mehanizma, tržišna cijena je jednaka vrednosti tih proizvoda. Tada vrednost proizvodnje postaje izraz rezultata poslovanja. Kako se pri djelovanju ekonomskih zakona ne postiže ravnoteža ponude i tražnje na tržištu proizvoda, ekonomija ostvaruje prihod veći ili manji od vrednosti proizvoda. Ukupan prihod je ukupna realizovana količina proizvoda i usluga, ili ukupna suma novca koju preduzeće ostvaruje prodajom proizvoda i usluga. On se sastoji od:
1. Vrednosti prodate robe,
2. Vrednosti izvršenih usluga,
3. Drugih prihoda ostvarenih poslovanjem,
4. Vanrednih prihoda.
Ukupan prihod je jedan od izraza rezultata poslovanja preduzeća i on je finansijski rezultat poslovanja preduzeća. Sastoji se od naplaćenih iznosa za prodatu robu, gotove proizvode i izvršene usluge. Vrednost realizovane proizvodnje se utvrđuje množenjem ukupne proizvodnje sa prodajnom cenom po jedinici proizvoda

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari