Odlomak

UVOD

Zaposleni nisu samo jedan od najznačajnijih resursa firme. Oni su takođe najskuplji i najproblematičniji resursi. Obzirom da je značaj ljudskih resursa sve veći, upravljanje ovim resursima se posmatra kao strateški interes organizacije kojim se bave viši nivoi menadžmenta. Ljudski kapital predstavlja ukupnu vrednost ljudskih resursa organizacije.
Zadatak dobrog menadžera svake organizacije jeste da na pravi način doprinese maksimalnom iskorišćenju resursa u cilju ostvarivanja interesa i ciljeva organizacije. Najvažniji resurs je čovek. Organizacija zadovoljava svoje potrebe za ljudskim potencijalima na dva načina: zapošljavanjem novih radnika i razvojem potencijala postojećih.

Popunjavanje radnih mesta je složen proces i počinje procesom, koji se obično naziva regrutovanje ( privlačenje ) ljudskih resursa. Nastavak procesa regrutovanja je proces selekcije koji treba da bude sinhronizovan sa drugim aktivnostima menadžmenta ljudskih resursa. Bez ljudi i njihovih potencijala nema ni organizacije i njenih uspeha. Iako su svi resursi organizacije važni, ljudski resursi su najvažniji.

 

ANALIZA LJUDSKIH RESURSA U ORGANIZACIJI

U mnogim preduzećima ljudski resursi predstavljaju pokretačku snagu i faktor za sticanje konkurentske prednosti. To je resurs kojem treba posvetiti posebnu pažnju prilikom planiranja. Pre svakog planiranja treba da se izvrši temeljna analiza zaposlenih i to ne samo po kvalifikacionoj i starosnoj strukturi već i njihov doprinos daljem razvoju preduzeća. Analizom, takođe treba obuhvatiti i kulturu preduzeća, promene u okruženju ali i moguće uticaje iz raznih centara moći. Planiranje ljudskih resursa mora da bude u skladu sa strategijskim ciljevima preduzeća i u harmoniji sa ostalim planovima.

Analiza ljudskih resursa, sastoji se od analize stručne spreme odnosno kvalifikacione strukture, starosne strukture i pola ljudskih resursa u organizaciji. Analiza izgleda ovako: Firmu čine ljudi koji u njoj rade, a naš tim čine ljudi koji svom poslu prilaze sa entuzijazmom. Raditi u „Fresh Fruit“ doo znači raditi u jednom od vodećih firmi za preradu i prodaju voća u Srbiji. Čitav proces rada nadzire stručan, pouzdan i iskusan kadar.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese