Odlomak

 

Uvod

Poljoprivreda je jedna od primarnih privrednih delatnosti čiji je osnovni zadatak da obezbedi dovoljne količine zdravstveno bezbedne hrane za sve stanovnike planete.
Poslednjih 200 godina se beleži rast svetske populacije od 6 milijardi stanovnika.
Procene pokazuju da trenutno na planeti ima preko 7 milijardi ljudi. Demografska eksplozija je stvorila potrebu za sve većim količinama hrane, ali je ujedno i dovela do smanjenja raspoloživih površina za poljoprivrednu proizvodnju širenjem gradova, industrijskih površina, saobraćajnica, što je rezultiralo modernim načinom poljoprivredne proizvodnje koji se zasniva na tome da se maksimalno poveća prinos po jedinici površine. Ovakav, intenzivan način poljoprivredne proizvodnje podrazumeva gajenje monokultura na velikim površinama, korišćenje mehanizacije uz minimalno učešće ljudske radne snage, upotrebu veštačkih đubriva i različitih hemijskih sredstava za zaštitu bilja, odvajanje biljne od animalne proizvodnje, itd.

Novi način poljoprivredne proizvodnje počeo je da menja čovekovu svest, te on počinje da zanemaruje prirodu i prirodne procese, pokušavajući njome u potpunosti da ovlada. Intenzivna poljoprivreda je počela da donosi veće prihode, pa je ovakav način poljoprivredne proizvodnje danas u svetu široko zastupljen, i većina poljoprivrednih proizvođača ne može da zamisli proizvodnju bez upotrebe pesticida, veštačkih đubriva i mehanizacije. Intenzivna poljoprivreda je sa sobom donela i mnogobrojne negativne posledice poput prekomernog zagađenja životne sredine, akumulacije štetnih materija u biljnim i životinjskim tkivima, a samim tim i u ljudskom organizmu. Kao odgovor na moderan način poljoprivredne proizvodnje javlja se organska poljoprivreda koja podrazumeva proizvodnju hrane uz održavanje zdravlja zemljišta, ekosistema i ljudi. Zasniva se na prirodnim procesima, kombinuje tradiciju i najnovija naučna saznanja

Poslednjih decenija, organska poljoprivreda beleži sve veći rast u različitim delovima sveta, a među potrošačima i u naučnim krugovima počinje da vlada mišljenje da je hrana iz organske proizvodnje nutritivno bogatija i zdravija. Sve veći interes za hranu iz organske proizvodnje rezultirao je velikim brojem istraživanja u vezi sa kvalitetom i bezbednošću hrane iz organske i konvencionalne proizvodnje, kao i uticaju samog načina poljoprivredne proizvodnje na životnu sredinu. Vremenom je broj takvih studija u svetu postao velik, i danas postoji nekoliko objavljenih komparativnih analiza u kojima se poredi kvalitet i bezbednost hrane iz organske i konvencionalne proizvodnje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese