Odlomak

Dok je plod vezan za biljku, iz zemlje se nadoknađuje svaki gubitak vode, azota i mineralnih materija. Posle ubiranja ploda te kompenzacije više nema. Nema ni uslova za fotosintezu, ali ćelija (tkivo) nastavlja da živi.
Dakle, mezabolizam (disanje) se i dalje nastavlja, sada u nešto izmenjenim uslovima. Procese metabolizma koji vode poboljšanju kvaliteta ploda, sa stanovišta njegove upotrebne vrednosti (potrošnje), nazivamo dozrevanje. Njima nasuprot su procesi koji kvare voće.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Tehnologija voća i povrća -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Agronomija
  • Srbija,  Prokuplje,  Visoka poljoprivredno prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju  

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari