Odlomak

RASTOJANJE SLEĐENJA VOZILA

Rastojanje sleđenja vozila predstavlja prostorni razmak između čela dva uzastopna vozila u saobraćajnom toku i najčešće se označava sa Sh, a izražava u metrima.Sa gledišta realnih saobraćajnih tokova na odseku puta rastojanje sleđenja predstavlja srednju vrednost svih rastojanja sleđenja između uzastopnih vozila u određenom toku na posmatranom odseku ili deonici puta. Sa obzirom na način posmatranja, a analogno sa onim što je rečeno za gustinu toka praktično se kod rastojanja sleđenja razlikuju:

1. Konkretna rastojanja između pojedinih vozila u saobraćajnom toku koja su se našla u određenom trenutku na posmatranom odseku ili deonici puta; Shi, gde je i=1, 2, …, n.

2. Srednja vrednost trenutnih rastojanja između svih vozila u saobraćajnom toku koja su se našla u određenom trenutku na posmatranom odseku ili deonici puta .

3. Aritmetički prosek m- srednjih trenutnih rastojanja utvrđenih na posmatranom odseku u periodu vremena T;

Osnovna jedinica za iskazivanje rastojanja sleđenja vozila je metar, a najčešći simbol za označavanje rastojanja sleđenja vozila je Sh. Rastojanje sleđenja kao osnovni parametar saobraćajnog toka pogodan je za dublje razumevanje i opisivanje interakcijskih odnosa vozila u saobraćajnom toku, za prost tok ili za pojedine nizove u okviru složenog toka.

Zakon o Bezbednosti Saobraćaja kaže da je vozač koji se kreće iza nekog vozila dužan da drži bezbedno odstojanje (tzv. rastojanje sleđenja), i to odstojanje mora biti prilagođeno uslovma saobraćaja i stanju puta. Ali nigde u zakonu nije tacno definisano koliko bi trebalo da bude to rastojanje. Tako zaključujemo da uslovi puta, okoline, vremenske prilike imaju veliki uticaj na održajanje rastojanja između vozila, kao na primer:.

  • Kiša
  • Sneg
  • Magla
  • Noć

Pomenućemo i jedan od zanimljivih matematičkih modela za opsivanje kretanja vozila u saobraćajnim tokovima, ’’Psihofizički model rastojanja sleđenja.’’ Zasniva se na tome da reakcija ubrzanja i usporenja vozila, koje sledi vozilo, zbog promene brzine tog vozila ne javljaju bri bilo kojoj brzini i rastojanju, već pri dostizanju graničnog rastojanja sleđenja i brzine. Tako da je najbitniji faktor upravo čovek, njegovo prepoznavanje rastojanja i blagovremeno reagovanje na promenu brzine vozila ispred.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese