Odlomak

Radio frequency identification – RFID je sistem daljinskog slanja i prijema podataka pomoću RFID kartica/odašiljača. RFID kartica je dosta mali objekat koji se može zalijepiti ili ugraditi u željeni proizvod i uređaj. RFID kartice sadrže u sebi antenu koja im omogućava prijem i slanje radio-talasa od RFID primopredajnika. Može se reći da je prethodnik RFID tehnologije jedna vrsta bubice (nastala 1945.god) koja je preko radio talasa slala signale. Izumitelj je ruski naučnik Leon Termin.
Slična tehnologija korišćena od strane Britanaca u Drugom svetskom ratu jeste IFF (Identification friend or foe) razvijena 1939. i korišćena od strane saveznika da identifikuje avione kao savezničke i neprijateljkse korišćenjem kodiranih radarskih signala i identifikacionih tagova.
Neku veću primenu, kao i primenu u aplikacijama za praćenje, RFID se pojavio osamdesetih godina i brzo zadobio veliku pažnju zbog svoje sposobnosti da prati pokretne objekte.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari