Odlomak

Život je jedan prirodni tok, pun neizvesnosti i iskušenja svakog čoveka. Da bi naš život učinili spokojnijim i imali mirniju budućnost, pokušavamo na razne načine da se obezbedimo i naš život učinimo sigurnijim. Životno osiguranje je upravo jedno od takvih mogućnosti jer pomoću njega možemo na neki način obezbediti materijalnu sigurnost.

Osiguranje života predstavlja oblik materijalne zaštite osiguranika ili njemu bliskog lica za slučaj nastanka događaja koji je pokriven osiguranjem. Na ovaj način se na vreme obezbeđuje materijalna zaštita pojedinca ili porodice od posledica rizika smrti, odnosno gubitka ili smanjenja sposobnosti privređivanja ili zadovoljenja potreba vezanih za neke važnije događaje u životu (rođenje deteta, školovanje, sklapanje braka).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Osiguranje

Više u Skripte

Komentari