Odlomak

Sida ili sindrom stečene imunodeficijencije (od francuske reči SIDA (Syndrome d’immunodéficience acquise);odnosno od engleske reči AIDS (acquired immune deficiency syndrome)) je polno prenosiva bolest koja predstavlja poslednji stadijum infekcije organizma virusom humane imunodeficijencije(HIV), a karakteriše je progresivno slabljenje imunskog sistema što pojedince čini podložnim širokom spektru infeksija i tumora.
Postoji razlika između pojmova HIV pozitivna osoba i osoba obolela od side. To su dve povezane ali različite stvari,koje se često pogrešno poistovećuju. Hiv pozitivna osoba je zaražena virusom (HIV-om) ,ali to još uvek ne znači da ima sidu. Do pojave bolesti može da prođe vremenski period od dve do deset godina.HIV pozitivna osoba može da izgleda potpuno zdravo,sposobna je za rad ili bilo koju drugu aktivnost,poput zdravih pojedinaca.
Virus se najčešće prenosi seksualnim putem, a nešto ređe preko zaražene krvi , sa zaražene majke na dete tokom trudnoće, porođaja ili dojenja itd. Virus se ne može preneti uobičajenim socijalnim kontaktima, niti putem životinja. U cilju prevencije, u mnogim zemljama se sprovode različite aktivnosti sa svrhom edukacije ljudi o načinu prenošenja virusa i merama koje se mogu preduzeti kako do infekcije ne bi došlo. Za sada ne postoji efikasan lek ili vakcina, koji garantuju izlečenje. Ipak, antiretroviralni lekovi mogu da produže period trajanja infekcije i odlože ulazak u fazu side.
Prema podacima programa Ujedinjenih nacija i Svetske zdravstvene organizacije o HIV virusu i sidi (UNAIDS ), od pojave ovog oboljenja pa zaključno sa 2008. godinom u svetu je bilo zaraženo ukupno oko 60 miliona ljudi, a od komplikacija povezanih sa sidom je do tog trenutka umrlo oko 25 miliona ljudi. Krajem 2008. virusom je bilo zaraženo 31,2 miliona odraslih pojedinaca i 2,1 milion dece.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Biologija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese