Odlomak

PRESENT SIMPLE TENSE
SADASNJE OBICNO VREME
Sadašnje obično vreme se gradi od infinitiva glavnog glagola. U trećem licu jednine glagol dobija nastavak S ili ES. Upitan oblik se gradi uz pomoć oblika za prezent pomoćnog glagola DO ( do i does ) i infinitiva glavnog glagola. Odričan oblik se gradi dodavanjem odrične rečce NOT na pomoćni glagol.
Ovo vreme izražava glagolsku radnju koja se dešava iz dana u dan, s vremena na vreme, ponekad, često, obično, uvek. Koristimo ga da izrazimo generalnu istinu, dnevnu rutinu, ili unapred isplaniranu radnju u budućnosti koja je kao takva unapred određena nekim rasporedom. ( The Earth goes round the sun. He usuallz gets up at 6. The train leaves at 4 pm tomorrow. ) Čest je u novinskim naslovima.
prilozi : always, usually, sometimes, every ( day, week, month, year ), often

 

 

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE
SADASNJE TRAJNO VREME

Sadašnje trajno vreme se gradi od oblika za prezent pomoćnog glagola TO BE ( am, are, is ) i sadašnjeg participa glavnog glagola. Sadašnji particip se gradi dodavanjem nastavka ING na infinitiv glagola. Upitan oblik se gradi inverzijom ) zamenom mesta subjekta i pomoćnog glagola ). Odričan oblik se gradi dodavanjem nastavka NOT na pomoćni glagol.
Ovo glagolsko vreme se upotrebljava da izrazimo radnju koja se dešava u trenutku govora, ili radnju koja je u toku neki duži period u sadašnjosti. ( I am writing about English grammar, now. Her daughter is studying chemistry. – U smislu da je njena ćerka student hemije, a ne da trenutno uči hemiju )
prilozi: now, at the moment, i sa always da izrazimo nečiju naviku ili osobinu koja nas nervira
( She is always losing her keys. )

 

 

 

PAST SIMPLE TENSE

Prošlo obično vreme se kod pravilnih glagola dadi dodavanjem nastavka ( E )D na infinitiv glagola, dok je kod nepravilnih glagola potrebno naučiti drugu kolonu ( Past Simple ). Upitan oblik se gradi uz pomoć oblika za prošlo vreme pomoćnog glagola to do ( DID ) i infinitiva glavnog glagola. Odričan oblik se gradi dodavanjem odrične rečce not na pomoćni glagol.
Ovo glagolske vreme upotrebljavamo da izrazimo radnju koja se desila u prošlosti i za koju znamo ili želimo da izrazimo kada se desila.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ostalo

Više u Skripte

Komentari