Odlomak

Stalne i gotovo nepredvidive promjene u okruţenju postavljaju izazovne zahtjeve pred poslovnim ljudima, na makro i mikro nivou u nastojanju da obezbjede opstanak, rast i razvoj globalne ekonomije, nacionalne privrede i pojedinačnih privrednih subjekata. Pri tome je postalo neophodno, naročito u poslednjem godinama prošlog milenijuma, voditi računa i o zahtijevima koje postavlja, sve više ugroţena, ţivotna sredina. Korištenje visokorizične nuklearne energije, odlaganje nuklearnog otpada i drugih teško rezgradivih i toksičnih materijala, zagaĎenje vode, hrane, vazduha i zemljišta i drugi vidovi degradacije i zagaĎenja ţivotne sredine stvorili su povećanu zabrinutost čovečanstva za budućnost i pojačali uvjerenje da je ekologija na putu da postane bitan faktor poslovnog rizika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 135 stranica
  • Bezbednost mr Miroslav M. Šepić
  • Školska godina: mr Miroslav M. Šepić
  • Naučni radovi, Skripte, Bezbednost
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET SINGIDUNUM - Departman za inžinjerski menadžment  

Više u Bezbednost

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari