studenti
Mesto za uspešne studente

Tematsko kartiranje

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

– VEŽBE –
I KARTA REPUBLIKE SRBIJE

Karta se radi na paus papiru na sledeći način:
1.Iscrtati granice – ograničiti teritoriju:
– granice se iscrtavaju crnom bojom, različitim debljinama zavisno od hijerarhije granice;
– iscrtavaju se državne i granice pokrajna;
– gde granicu predstavlja reka onde se grnica ucrtava naizmenično isprekidanim linijama,
– granice između susednih država se produžavaju u susedne teritorije.
2. Ucrtati hidrografske objekte:
– obuhvatiti veće vodene tokove: Dunav, Tisu, Tamiš, Savu, Kolubaru, Z. i J. Moravu, Ibar, Nišavu, Timok sa pritokama, Drinu, Lim;
– kanal Dunav-Tisa-Dunav ucrtati kao liniju sa poprečnim crtama;
– ucrtati i sve ostale hidrografske obljekte.
3. Ucrtati oblike reljefa:
– najvažnije planine u Srbiji ucrtavaju se braon bojom u pravcu pružanja planine.
4. Ucrtati naselja po administrativnom značaju:
– glavni grad države,
– gavne gradove pokrajina,
– centre okruga.
5. Ucrtati komunikacije:
– autoputeve, magistralne puteve (crvenom bojom različite debljine zavisno od hijerarhije);
– pruge ucrtati crnom bojom sa poprečnim crtama.
6. Ispisati nazive:
– pograničnih država, crnom bojom i tako da se pružaju u pravcu pružanja teritorije. Kod Republike Bosne i Hercegovine upisati B i H – R. Srpska.
– hidrografskih objekata, pisanim slovima i plavom bojom;
– oblika reljefa, crnom bojom i označiti vrh planine i njegovu visinu;
– naselja, crnom bojom i desno od znaka.
7. Ispisati naziv krate REPUBLIKA SRBIJA.
8. Uraditi legendu koja treba sadrži:
– vrstu puteva,
– prugu,
– kanal,
– gradove po hijerarhiji.
9. Upistati razmer karte u desnom uglu.
10. Upisati naziv izdavača karte i godinu izdanja u levom donjem uglu.
II KARTA EKSPOZICIJE RELJEFA

Za izradu ove karte koristi se topografska karta u razmeri 1:50 000.

Uzima se površina od 4 x 3 kvadrata sa topografske karte.
Karta se radi na paus papiru na sledeći način:
1. iscrtati okvir karte;
2. iscrtati grafitnom olovkom vododelnice isprekidanom linijom i vodoslivnice punom linijom;
3. odrediti ekspozicije delova terena između vododelnica i vodoslivnica;
4. obojiti kartu koristeći sledeće boje za određene ekspozicije:
– severna – tamno plava,
– severoistočna – svetlo plava,
– istočna – roze,
– jugoistočna – svetlo žuta,
– južna – tamno žuta,
– jugozapadna – svetlo žuta osnova sa tamno žutom šrafurom,
– zapadan – svetlo žuta osnova sa roze štafurom,
– severozapada – svetlo plava osnova sa tamno plavom štafurom,
– neeksponirane površine – ostaju neobojene.
5. planimetrom premeriti površine svake ekspozicije, tako što planimetar se kreće u smeru kretanja kazaljke na satu, a dobijeni rezulta se deli sa 4, jer je planimetar podešen na razmeru 1:100 000;
6. prebrojati koliko se domaćinstva nalazi na svakoj ekspoziciji;
7. ispod karte nacrtati sledeću tabelu, upisati dobijene vrednosti svodeći ih na jednu decimalu;
8. ispisati naziv karte EKSPOZICIJE RELJEFA.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.