Odlomak

Zadatak 

Napisati program koji će pomoći svima koji zele da utvrde i provere svoje znanje, ali i da nešto nauče iz predmeta “ Web dizajn“.

 

 

Izrada korisničkog interfejsa

Slika 1 predstavlja korisnički interfejs.

Kliknite bilo gde na površinu prozora čiji je naslov Form1 i promenite mu svojstvo Caption upisivanjem: Test “Web dizajn”. Kliknite na kontrol Label i kreirajte na slobodnoj površini objekat Label1,a zatim mu promenite svojstvo Caption u vrednost: Pitanja. Kliknite na kontrol Label i kreirajte na slobodnoj površini objekat Label2,a zatim mu promenite svojstvo Caption u vrednost: Rezultat . Kliknite na kontrol Label i kreirajte na slobodnoj površini objekat Label3,a zatim selektujte njegovo svojstvo Caption i obuhvatite vrednost Label3 i pritisnite taster Delete na tastaturi. Kliknite na kontrol Frame i na slobodnoj površini prozora iscrtajte jedan pravugaonik.Selektujte njegovo svojstvo Caption i pritisnite taster Delete. Kliknite na kontrol OptionButton i kreirajte u pravouganiku objekat Option1 i promenite Caption na vrednost: Odgovor1. Kliknite na kontrol OptionButton i kreirajte u pravouganiku objekat Option2 i promenite Caption na vrednost: Odgovor2. Kliknite na kontrol CommandButton i kreiraje objekat Command1 i promenite mu svojstvo Caption na vrednost: Sledeće .Kliknite na kontrol CommandButton i kreiraje objekat Command2 i promenite mu svojstvo Caption na vrednost: Izvrsi.

 

 

 Programski kod

Dim pitanja(14) As String
Dim ponuda1(14) As String
Dim ponuda2(14) As String
Dim odgovori(14) As Integer
Dim stranica As Integer
Dim UkupnoPoena As Integer
Dim tacnihOdgovora As Integer

Private Sub Command1_Click()
Dim odgovor As Integer
stranica = stranica + 1
Label1.Caption = pitanja(stranica)
Option1.Caption = ponuda1(stranica)
Option2.Caption = ponuda2(stranica)
End Sub

Private Sub Command2_Click()
‘Odgovor1
If Option1.Value = True Then
UkupnoPoena = UkupnoPoena + 1
Label3.Caption = UkupnoPoena
MsgBox (“Ovo je tacan odgovor”)
End If
‘Odgovor2
If Option2.Value = True Then
Label3.Caption = UkupnoPoena
MsgBox (“Ovo je netacan odgovor”)
End If
End Sub

Private Sub Form_Load()
stranica = 0
pitanja(0) = “Koliko Web dizajn obuhvata komponenata?”
ponuda1(0) = “4”
ponuda2(0) = “5”
odgovori(0) = 1
pitanja(1) = “Koliko postoji modela za izradu Web prezentacije?”
ponuda1(1) = “3”
ponuda2(1) = “2”
odgovori(1) = 2
pitanja(2) = “Da li je istinita tvrdnja da je kaskadni model deduktivan?”
ponuda1(2) = “da”
ponuda2(2) = “ne”
odgovori(2) = 1
pitanja(3) = “Koja je faza kaskadnog modela najmucnija za dizajnere?”
ponuda1(3) = “sistemska provera”
ponuda2(3) = “pravljenje prototipa”
odgovori(3) = 2
pitanja(4) = “Da li nacin rada na prezentaciji zavisi samo od dizajnera?”
ponuda1(4) = “ne”
ponuda2(4) = “da”
odgovori(4) = 1

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari