Odlomak

Paranazalni sinusi su šupljine u kostima lica ili lobanje ispunjene vazduhom i obložene respiratornom sluzokožom, koje okružuje nos i sa njim komuniciraju. Nalaze se jednoj kosti lica tj.maksili, koja je parna i u tri kosti kranijuma i to frontalnoj, etmoidalnoj i sfenoidalnoj koje su neparne.
Paranazalni sinusi su maksilarni, etmoidalni (podeljen na prednje i zadnje etmoidalne sinuse ili etmoidalne ćelije), frontalni i sfenoidalni.
Sinusi se otvaraju u nazalne kavume bilo direktno preko svojih prirodnih otvora (ostiumi, ušća) ili indirektno, posredstvom složenijih anatomskih stuktura distalno od ostiuma (npr., frontonazalni kanal).
Drenažni ostiumi paranazalnih sinusa obično imaju dijametar od tri do četiri milimetra. Utvrđeno je da ostium manji od 2,5 mm predisponira zapaljenska oboljenja sinusa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 36 stranica
  • Anatomija Vukasin Andric
  • Školska godina: Vukasin Andric
  • Skripte, Medicina
  • Srbija,  Kos. Mitrovica,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Medicinski fakultet  

Više u Skripte

Komentari