Odlomak

Saobraćaj je uvijek bio jedan od presudnih faktora za realizaciju ciljeva željenog ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja pojedinih zemalja, regiona i naroda.
Vazdušni saobracaj se obavlja avionima raznih vrsta i helikopterima.Vazdušni saobraćaj je najbrži vid saobraćaja kojim se danas prevoze putnici i roba, ali je i najskuplji. Ima posebno veliki značaj u međunarodnom prevozu putnika na velikim distancama. Infrastrukturu vazdušnog transporta predstavlja mreža aerodroma međunarodnog i lokalnog značaja. Aerodromi imaju ulogu da upravljaju letovima, primaju putnike, organizuju njihove usluge. U međunarodnim vazdušnim vezama učestvuje preko 1000 aerodroma.
Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko – pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju reguliše pitanja obligacionih odnosa u vazdušnom saobraćaju i to ugovora o prevozu putnika, prtljaga i stvari, obavljanja drugih komercijalnih djelatnosti u vazdušnom saobraćaju, zakup vazduhoplova, ugovora o osiguranju u vazdušnom saobraćaju, zastarjelosti potraživanja, svojinsko-pravnih odnosa na vazduhoplovu, postupka izvršenja i obezbjeđenja na vazduhoplovu, kao i inspekcijskog i nadzora koji proističe iz potvrđenih međunarodnih konvencija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Saobraćajno pravo Prof.dr.Brana Komljenović
  • Školska godina: Prof.dr.Brana Komljenović
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Koledž za primjenjene i pravne nauke 'Prometej' u Banja Luci  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese