Odlomak

Prema zakonu o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima, raskrsnica je sastavni deo ulične mreže na kojoj se ukštaju ili spajaju dva ili više puteva,kao i šire površine kao što su trgovi (više bliskih raskrsnica ili ukrštanje više saobraćajnica čine površine koje se nazivaju trgovi) koje nastaju ukrštanjem odnosno spajanjem puteva.
Prema obliku i načinu presecanja i kretanja saobraćajnih tokova na njima, raskrsnice mogu biti pravougle (normalne “T” raskrsnice ili raskrsnice dobijene smicanjem ulica, tj. duple “T” raskrsnice), kosougle i kružne,a prema vrsti raskrsnice puteva iste važnosti i raskrsnice sa prioritetnim pravcem, tj. raskrsnice sa ukrštanjem ili spajanjem glavnog sa sporednim putevima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari