Odlomak

1.     UVOD

 

Računar je mašina koja se može isprogramirati da prima ulazne (Input) podatke, snima ih i manipuliše njima, te pruža izlaz (Output) u korisnom formatu.

Ljudi su vijekovima pokušavali da ubrzaju i olakšaju izračunavanje matematičkih problema.U IX vijeku se pojavilo mnogo novih teorija iz oblasti matematike i fizike, koje nisu mogle biti provjerene zbog kompleksnosti matematičkih proračuna.Pojavom računara (kompjutera, eng. computer) ubrzan je tehnološki i informativni razvoj civilizacije. Za razliku od mnogih pronalazaka, za koje se zna ko ih je i kada izumeo, za računar se teško može imenovati samo jedna osoba kao pronalazač.

Savremeni digitalni elektronski računari pojavili su se pedesetih godina dvadesetog vijeka, a radili su na principu bušenih kartica koje su posebni optički uređaji čitali kao određene podatke i onda ih unosili u računar, gdje se vršila dalja obrada podataka. Rezultat se prikazivao namonitoru, ili se pomoću štampača štampao na papir.

Prvobitni računari su bili ogromnih dimenzija i zauzimali su i po nekoliko prostorijau sklopu jedne kompanije. Razvojem tehnologije računari su počeli bivati sve manji i manji, tako da danas postoje oni koji lako stanu u bilo koji džep.

U stručnoj literaturi obično se spominju četiri generacije računara i ta podjela je zasnovana na tehnologiji koja je bila korištena za izradu osnovnih komponenata računara:

  • Prva generacija računara od 1946. do 1958. osnovna jedinica izrade je elektronska cijev
  • Druga generacija računara od 1958. do 1964. osnovna jedinica izrade je tranzistor
  • Treća generacija računara od 1964. do 1970. osnovna jedinica izrade je integralni sklop
  • Četvrta generacija računara od 1970. do danas osnovna jedinica izrade je mikroprocesor

Ali nijedan računar ne bi bio to što jeste bez svojih perifernih uređaja koji služe za unos ili za izlaz podataka. U daljem tekstu ću pobliže objasniti pojedine primjere ulaznih (miš, tastatura…), izlaznih (monitor, štampač…) i ulazno izlaznih (CD-ROM, modem…) uređaja u sklopu računara.

 

 

2.     ULAZNI UREĐAJI (INPUT)

  • Tastatura (keyboard)

Tastatura je periferni uređaj računarskog sistema koji je napravljen po ugeldu na pisaću mašinu. Služi, kako za unos teksta, brojeva i znakova tako i za kontrolu operacija koje računar izvršava.

Postoji mnogo različitih standarda za raspored simbola na tasterima. Potreba za tim postoji prvenstveno zbog toga što ljudi pišu na različitim jezicima, ali takođe postoji i potreba za specijalizovanim tastaturama sa tasterima za izvršenje različitih matematičkih, statističkih ili programerskih funkcija.

Tastature se razlikuju i po broju tastera koje sadrže. Ti brojevi variraju od 83 (IBM PC, XT), 101 (od sredine 1980-ih godina) za standardne do 104 za Windows tastature, pa sve do 130 i više za tastature sa specijalnim tasterima. Postoje i tastature sa manje od 90 tastera koje se često koriste kod notebook računara.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari