Odlomak

UVOD
Opasan otpad najčešće nastaje u industriji, ali i u domaćinstvima, jer se opasne materije nalaze u mnogim proizvodima koji nas okružuju, kao što su iskorišćene baterije, stari lekovi,
boje i lakovi, različite hemikalije, otpadno motorno ulje i dr. Takav otpad sadrži materije koje mogu biti toksične, kancerogene, mutagene, infektivne, zapaljive, a koje kroz zemljište i vode ulaze u biološki lanac i mogu uzrokovati oboljevanje ljudi i štetno delovati na ostali živi svet. Zakon o otpadu je po pitanju opasnog otpada vrlo jasan, ali velike količine takvog otpada još uvek nepotrebno završavaju na komunalnim odlagalištima i u okolini, gde im nije mesto.  Zašto reciklirati?
Zato što reciklažom štedimo sirovinske resurse. Kada upotrebljene materijale recikliramo tako dobijamo nove proizvode i smanjujemo potrebu za korišćenjem novih resursa.  Reciklažom štedimo energiju, jer je daleko veća potrošnja energije pri pravljenju novih sirovina nego kod recikliranja.  Reciklaža doprinosi zaštiti životne sredine, jer su svi procesi u kojima se dobijaju rude i sirovine, potencijalno štetni po životnu sredinu.  Reciklaža doprinosi smanjenju deponija i degradacije tla, zato što se broj ljudi svakodnevno povećava, i srazmerno broju ljudi se povećava i količina otpada.

 

 

 

Ciljevi

  • Prezentovanje opasnosti koje predstavlja opasni otpad
  • Upoznavanje sa vrstama opasnog otpada i njihovim osobinama
  • Upoznavanje načina odlaganja i rukovanja
  • Prezentovanje opasnosti koje sa sobom nosi EE otpad
  • Upoznavanje sa tipovima EE otpad

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari