Odlomak

Uvod

Upravljati organizacijom u društvu sa vrlo izraženom konkurencijom nije nimalo jednostavan proces i zahteva kompleksna znanja iz više različitih sfera kako bi se stvorio ambijent u kojem se organizacija razvija i usmerava ka uspehu. Poslednje dve decenije često se mogao čuti ili pročitati iskaz: “Ono što ne možeš izmeriti, to ne možeš ni unaprditi, odnosno, time ne možeš upravljati” . Sistem uravnoteženih ciljeva ( BSC – Balanced Scorecard ) daje menadžmentu jedan sasvim novi pristup baziran na jednostavnoj premisi : ”Uspeh organizacije se temelji na pokazateljima koji se nalaze iza finansijskih ciljeva i koji uslovljavaju njihovo ostvarenje.” BSC je jedan kompleksan sistem upravljanja kojim se meri učinak organizacije iz četiri uravnotežene perspective ( finansijske perspektive, perspective kupaca, perpsektive poslovnih procesa i perspektive razvoja ) i proširuju ciljevi organizacije izvan finansijskih pokazatelja naglašavajući uzročnike stvaranja vrednosti za dugotrajne rezultate. Sami finansijski pokazatelji nisu dovoljni da usmere organizaciju prema ostvarenju uspeha i prodaji svojih proizvoda već je neophodno pronaći balans između cene, kvaliteta i svrhe upotrebe proizvoda ili usluge. BSC kao matrica uravnoteženih pokazatelja daje indikatore o uspehu organizacije na više polja tako da se dobija predstava o tome kako unaprediti veštine i znanja zaposlenih, prodaju, proizvodnju, unutrašnju organizaciju i motivaciju zaposlenih.

1. Misija preduzeća

Hiljade organizacija širom sveta koriste BSC za uspešnu implementaciju njihove strategije. Ali pre implementacije strategije čak i pre nego je formulisana organizacije moraju razmotriti i jasno definisati misiju i viziju. Ovi elementi predstavljaju srce svake efektivne organizacije. Sasvim je logično da svako preduzeće postoji da bi nešto postiglo u datim uslovima. Upravo taj razlog postojanja preduzeća čini njegovu svrhu ili njegovo poslovanje –  misiju. Misija je svrha i razlog postojanja organizacije i usko je povezana sa njenim budućim aktivnostima. Ukratko, misija opisuje vrednosti, apiracije i rayloge postojanja preduzeća. Dobro definisana misija je osnov za izvodjenje ciljeva, strategije i planova. Bez jasne misije, ciljeva i planova razvoj preduzeća se neće odvijati u pravcu u kojem ono treba da ide. Misija sadrži uglavnom četiri elementa:

1.    Svrhu – Misija mora sadžati razlog zbog kojeg preduzeće postoji i on može biti različito koncipiran.
2.    Strategiju preduzeća – Strategijom se definiše područje u kojem preduzeće deluje, razlozi unjegovog postojanja i izvori konkurentskih prednosti.
3.    Standarde ponašanja – To je način na koji preduzeće obavlja svoju delatnost i prema njemu se menadžment i zaposleni moraju ponašati.
4.    Vrednosti – To su osnovna uverenja koja zaposlene vode u njuhovom radu odnosno ostvarivanju ciljeva preduzeća

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese