Odlomak

Uvod

Bosna i Hercegovina je po svom državnom uređenju jedinstvena na svijetu. Njeno uređenjeje republičkog karaktera, iako BiH ne funkcioniše niti se definiše kao republika zbog složenosti jedinica na koje se dijele (entiteti i kantoni).
Bosna i Hercegovina ima nekoliko politiških struktura nakon državne vlade. Najvažnija od ovih podjela je organizacija države po entitetima (Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine). Treći nivo političke podjele, nakon entiteta i federalne vlade, su kantoni. Federacija Bosne i Hercegovine se sastoji od deset kantona. Zadnji nivo političke podjele Bosne i Hercegovine su opštine. Zemlja se sastoji od 137 opština, od kojih su 74 u Federaciji Bosne i Hercegovine, a 63 u Republici Srpskoj.
Federacija Bosne i Hercegovine je jedan od dva entiteta unutar Bosne i Hercegovine. Nastalaje potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma 18.03.1994.godineizmeđu RepublikeHrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Tim sporazumom okončan je hrvatsko-bošnjačkisukob uBosni i Hercegovini.
30.03.1994 u Sarajevu održana je konstituirajuća sjednica Ustavotvorne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojen Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici su učestvovali poslanici izabrani u Skupštinu Republike Bosne i Hercegovine na izborima 1990. godine. Ustavotvorna skupština je prestala sa radom 1996. godine nakon izbora za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.

• Federacija BiH je entitet u sastavu BiH koji se sastoji od deset federalnih jedinica-kantona.Riječ kanton je preuzeta iz ustavne terminologije Švajcarske.
• Ustav FBiH propisuje da će kantoni imati nazive isključivo prema gradovima koji su sjedište kantonalnih vlasti ili prema regionalnim geografskim karakteristikama.
• Dakle, kantoni ne predstavljaju nacionalne teritorije, pa prema tome riječ je o federaciji takvih kantona, a ne federaciji naroda.
• Glavni grad federacije je Sarajevo, a službeni jezici bosanski, hrvatski i srpski

 

 

 
Osnivanje Federacije Bosne i Hercegovine

Federacija Bosne i Hercegovine formairana je voljom bošnjačkog i hrvatskog naroda krajem marta 1994. godine. Prijedlog za osnivanje Federacije Bosne i Hercegovine, kao državotvornog subjekta sa kantonima (županijama) kao federalnim jedinicama, potekao je od strane Sjedinjenih Američkih Država, koji je prihvaćen od velikog broja zemalja Evropske unije od kojih je Austrija najdirektnije učestovala u praktičnoj (pravno – političkoj) realizaciji. Realizacija ideje osnivanja Federacije Bosne i Hercegovine ostvarena je dosta brzo, za svega 30 dana (od 1. do 30. marta 1994.godine) i tekla je kroz tri faze:

1. Izrada dokumenata u Beču;
2. Prihvatanje i potpisivanje dokumenata u Vašingtonu;
3. Ratifikacija dokumenata u Ustavotvornoj skupštini.

Prvi korak bio je formiranje Prelaznog odbora na visokom nivou sastavljenog od pravnih stručnjaka i političara Bošnjaka i Hrvata pojačanog austrijskim pravnim ekspertima. Čiji je zadatak bio da izrade Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i druge potreben dokumente.
Druga i najbitnija faza odvijla se u Vašingtonu.
Vasingtonski sporazum – Ovgaj Sporazum je stvorio pretpostavke za kasniji Sporazum o miru za BiH (Dejtonski sporazum). Odbacuje se ideja etničke podjele a polazi se od suvereniteta i teritorijalnog inegriteta BiH. Posebno je značajno sto se uvazava ustavno-pravnu kontinuitet i promjena u unutrasnjoj strukturi drzave se tretiraju kao uobičajena unutrasnja ustavna transformacija.Skupstina RBiH je donijela Ustavni zakon o dopuni Ustava RBiH kojim su stvorene ustavno-pravne pretpostavke za primjenu Vasingtonskog sporazuma. Po ovome 3 konstitutivna naroda zajedno sa ostalima ostvarjući svoja suverena prava mogu transformisati unutrasnju strukturu teritorije sa većinskim bosnjačkim i hrvatskim stanovnistvom u Republici BiH u Federaciju BiH koja se sastoji od federalnih jedinica sa jednakim pravima i odgovornostima. Također je uspostavljena Ustavotvorna skupstina FBiH (koju su činili isti poslanici izabrani 1990. godine). Ova skupstina je usvojila i proglasila Ustav FBiH (30. marta 1994. godine) koji je i najvazniji dio Vasingtonskog sporazuma (potpisan 24. marta 1994. godine). Vasingtonski sporazum se sastoji od:

1. Prijedloga Ustava FBiH;
2. Preliminarnog sporazuma o uspostavljanju konfederacije između Republike Hrvatske i FBiH;
3. Sporazuma kojim se FBiH obezbjeđuje pristup Jadranskom moru kroz teritoriju Hrvatske;
4. Sporazuma kojim se Hrvatskoj obezbjeđuje slobodan prolaz preko teritorija BiH u Neumu;

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese