Odlomak

Zlostavljanje i zanemarivanje dece obuhvata sve oblike fizičkog, seksualnog, psihičkog i drugog zlostavljanja, koje narušava zdravlje deteta i ugrožava njegov normalan rast i razvoj. Nekada sredina u kojoj dete boravi, kao i porodica utiču štetno na dete i vrše zlostavljanje.
U Srbiji, poslednjih nekoliko godina intenzivno se radi na osiguravanju uslova za ostvarivanje ljudskih prava posebno, dečijih. U isto vreme u našoj državi, iz evidencije MUP-a zadnjih deset godina vidljiv je porast broja prijava za zlostavljanjenje dece. Pravo na prevenciju i zaštitu od svih oblika nasilja predstavlja osnovno pravo svakog deteta, utvrđeno Konvencijom o pravima deteta i drugim dokumentima Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i drugih međunarodnih organizacija koje je ratificirala država kao članica tih organizacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Medicinska etika -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Ćuprija,  Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari