Odlomak

Akutni transverzalni mijelitis je akutna upala sive i bele mase u jednom ili više susednih segmenata kičmene moždine, najčešće torakalnih. Među uzrocima su postinfektivna upala, multipla skleroza, autoimuna upala, vaskulitis i lekovi. Simptomi su obostrani motorni ispadi, poremećaji osećaja i sfinktera ispod nivoa lezije. Dijagnosticira se najčešće pomoću MR–a, analizom likvora i krvnim pretragama. U ranom stadiju mogu pomoći intravenski kortikosteroidi i plazmafereza. Inače, lečenje je potporno i etiološko.
Akutni transverzalni mijelitis se može pojaviti kod bolesnika sa vaskulitisom, multiplom sklerozom, mikoplazmatskim infekcijama, Lymeskom bolesti, sifilisom, TBC ili virusnim meningoencefalitisom te kod bolesnika koji uzimaju amfetamine, IV heroin, antihelmintike ili antimikotike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Neurologija i zdravstvena nega u neurologiji -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  Visoka medicinska škola strukovnih studija 'Milutin Milanković u Beogradu  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari