Odlomak

UVOD

Najveći broj kvarova u mreži elektroenergetskog sistema čine jednofazni kratki spojevi. Od ukupnog broja jednofaznih kratkih spojeva 70% do 90% su nemetalni kvarovi izazvani prenaponima, krupnim pticama ili rastinjem u okolini voda.Nakon nastanka kvara električni luk na mestu kvara održava pogonski napon voda. Ako se vod isključi luk se gasi i nakon ponovnog ukljućenja voda pod napon, luk se vise ne pali. To znači da su kvarovi preko luka, odnosno nemetalni kvarovi, prolaznog karaktera, pod uslovom da se napon na vodu, makar vrlo kratkotrajno, isključi. Mnogobrojna isključivanja su pokazala da je vreme dejonizacije električnog luja pri trofaznom isključenju voda malo zavisno od naponskog nivoa. Tipične vrednosti vremena dejonizacije za nekoliko naponskih nivoa date su u tabeli.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese