Odlomak

Uvod

Osnovna delatnost finansijskih institucija koncentrisana je na držanje i operacije finansijskih instrumenata. Osnovne finansijske institucije su banke i fondovi za kreditiranje.
Finansijske institucije obavljaju funkcije prikupljanja novčanih sredstava, usmeravaju ih u finansijske plasmane i vrše različite finansijske usluge.
Većina finansijskih institucija su finansijski posrednici. Najvažnija finansijska institucija je banka (poslovne banke i centralna banka-banka banaka).
Najvažnije nebankarske finansijske institucije su: penzijoni fondovi, osiguranje, investicioni fondovi(institucionalni investitori), finansijske kompanije, brokersko-dilerske kuće, trust ustanove i dr.

Za analizu finansijskih instrumenata u razvijenim kapitalističkim privredama, kao i u našoj privredi osnovne su karakteristike:
a)    Struktura instrumenata po sektorima,
b)    Struktura po vrstama istrumenata,
c)    Struktura instrumenata po rokovima i
d)    Struktura instrumenata po načinu formiranja, oblicima upravljanja, odlučivanjao njihovoj upotrebi, odnosno transformaciji jednog u drugi oblik.
U analizi strukture finansijskih instrumenata po sektorima, sve finansijske instrumente možemo grupisati na sledeće sektore.
1. Sektor privrednih preduzeća,
2. Sektor ostalih organizacija,
3. Sektor stanovništva,
4. Sektor države,
5.  Sektor banaka i finansijskih institucija,
6. Sektor inostranstva.
Kakvi postoje finansijski instrumenti u savremenom finansijskom sistemu, preko kojih on funkcioniše. Da navedemo osnovne:
1. Novac (depozitni, gotov novac, oročeni, ograničeni),
2. Čekovi,
3. Menice,
4. Akcije,
5. Obveznice (državne, banaka, fondova),
6. Platni nalog,
7. Blagajnički zapisi,
8. Koercijalni zapisi,
9. Blagajnička potvrda o depozitu (depozitni certifikat)
10. Bankarski akcept,
11. Cesija,
12. Asignacija,
13. Kompenzacija,
14. Opcijom,
15. Fjučersi,
16. Forvardsi i sl.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese