Odlomak

Finansijska neravnoteža po pravilu je posledica deficitarnog ili suficitarnog fi¬nan¬siranja finalne potrošnje (lične, investicione i društvene potrošnje) i ekonomsko-finan¬sijskih transakcija s inostranstvom. Porast ličnih dohodaka iznad radnog pro¬dukti¬viteta, porast realne akumulacije (investicija) iznad rasta društvenog proizvoda, porast fiskalnog opterećenja iznad rasta fiskalnog kapaciteta, porast kreditnih plas¬mana iznad rasta kreditnog potencijala, porast međukreditiranja, porast javnih rashoda iznad rasta javnih prihoda, porast uvoza iznad izvoza i dr. u osnovi reflektuju širu koncepciju deficitarnog finansiranja,odnosno anticipiranu finalnu potrošnju do¬hot¬ka i akumulacije iznad materijalno finansijskih mogućnosti nacionalne privrede.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Budžet i trezor prof.Slavko Vukša
  • Školska godina: prof.Slavko Vukša
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari