Odlomak

Mikroskopi su osnovni uredjaji za precizno merenje i kontrolu navoja.
Na njima je omogućeno merenje spoljašnjeg, srednjeg i unutrašnjeg prečnika navoja, koraka, ugla, profila, kao i kontrola radijusa.
Na mikroskopu se mere svi precizni navoji, kao što su navoji na tolerancijskim merilima, ureznicima, glodalima za izradu navoja, mikrometarskim vijcima i slično. Osim navoja, na mikroskopima se može vršiti merenje svih dužinskih veličina u pravouglim i polarnim koordinatama, kao i merenje uglova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari