Odlomak

Faktoring je kupovina potraživanja gdje na osnovu ugovora o faktoringu prodavac potraživanja nudi na otkup sva svoja potraživanja nastala isporukom roba i usluga, dok se kupac potraživanja (faktor – preduzeće) obavezuje sva ta potraživanja otkupiti i u određenom postotku odmah platiti.

Faktoring je u posljednih par godina postao veoma važan bankarski poslova. Naročito je prisutan u razvijenim zemljama, takođe je poprilično prisutan i kod nas.
U suštini predstavlja otkup tuđih potraživanja (dugova). Na primjer, prilikom prodaje određene robe nastaju potraživanja prodavca prema kupcu, koje je ovaj dužan
da mu izmiri u određenom vremenskom roku. Ovom akrivnošću mogu da se bave banke i osiguravajuće kompanije, kao i neke druge specializovane kompanije.
One otkupljuju dugove tako što isplaćuju prodavcu odmah iznos njegovog potraživanja umanenog za ugovoreni procenat (npr. 10%)

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Obrazovanje

Više u Prezentacija

Komentari

Click to access the login or register cheese