Odlomak

Uslovi savremenog tržišnog privređivanja postavljaju kao imperativ primenu
najboljih rešenja za unapreñenje poslovanja. Uvoñenjem automatizovanih
informacionih sistema u preduzeća značajno je olakšan rad sa mnoštvom
podataka i pospešeno je upravljanje proizvodnjom u preduzećima. Dok se tokom
1960-tih videla mala prednost u konkurentnosti kod većine kompanija, veliki broj
faktora, naročito potencijal komunikacije i saradnje putem interneta, značajno
menjaju način na koji kompanije koriste strategije, procese i sisteme.
Kao rezultat, kompanije koje prihvate ovu novu paradigmu1
moći će da uštede
milione dolara u svom poslovanju, postignu bolje snabdevanje i povećaju svoju
moć na tržištu, tako što će se više koncentrisati na zadovoljenje potreba potrošača.
Ova promena je ključna, ukoliko se uzme u obzir sveobuhvatno poslovanje svake
kompanije.
Kompanija SAP je vodeći svetski proizvoñač informacionih sistema, pri čemu nudi
široku paletu rešenja za privredne grane i za svaki aspekt poslovanja. SAP
predstavlja akronim od “Systeme, Andwendungen, Produkte in der
Datenverarbeitung”, što u prevodu znači “Sistemi, Aplikacije, Proizvodi u obradi
podataka”.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Elektrotehnika

Više u Informacione tehnologije

Više u Menadžment

Komentari

Click to access the login or register cheese