Odlomak

1 Uvod

Dugi niz godina konflikti su prisutni u svim segmentima ljudskog života, kako privatnog tako i poslovnog. Pošto se konflikti često javljaju na radnim mestima, neophodno je pravilno upravljanje, u cilju pronalaženja najboljeg rešenja. Konflikte treba prihvatiti kao sastavni deo života koji se ne može izbeći, obratiti pažnju na njih i pronaći najbolje rešenje kako se međuljudski odnosi dodatno ne bi narušili. Sam smisao konflikta je u prihvatanju i razjašnjavanju postojećih razlika, omogućavanju procesa promena i daljeg razvoja i promocije vrednosti organizacije.

2 Pojam konflikta

Postoji veliki broj definicija konflikata. Jedna od definicija kaže da je konflikt situacija koja nastaje kada dve ili više strana imaju suprotan stav ili pristup u određenoj situaciji (Sikavica, 2011). Takodje konflikt se može definisati i kao „proces koji počinje kad jedna strana uoči da druga strana negativno utiče, ili će uticati, na nešto do čega je prvoj strani stalo’’(Robbins, 2005)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Prezentacija

Komentari