Odlomak

Penziono pitanje ne tiče se samo osoba koje su danas uživaoci penzionih prava, već i svih onih koji će to postati od narednih dvadeset ili pedeset godina, kao i onih koji će u tom periodu biti osigurana lica koja će uplaćivati doprinose u penzioni fond.

Penzioni sistem Bosne i Hercegovine funkcioniše po principu tekućeg finansiranja, takozvanom preraspodjelnom principu, u kome zaposleni uplaćuju doprinose u penzioni fond iz kojeg se isplaćuju penzije sadašnjim penzionerima, a penziono osiguranje je u nadležnosti entiteta. Takav sistem postaje neodrživ u uslovima visoke nezapolenosti koja je karakteristična za našu zemlju, jer je sve manji broj zaposlenih radnika u odnosu na broj penzionera, pa isplata penzija postaje ugrožena i zavisi od pozajmica i dotacije iz budžeta.

Dakle penzioni sistem Bosne i Hercegovine se već godinama suočava sa problemom održivosti i kao jedino rješenje tog problema, nameće se reforma cjelokupnog sistema. Pored obaveznog javnog penzionog osiguranja, zasnovanog na tekućem finansiranju, u naš sistem penzionog osiguranja trebalo bi uvesti i privatno osiguranje koje se temelji na principu kapitalizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Komentari

Click to access the login or register cheese