Odlomak

Туризам представља чин путовања у циљу рекреације, као и прибављање услуга ради остваривања тог циља. Сама ријеч „туризам“ потиче од француске ријечи тоур, што у преводу значи путовање, обилазак, екскурзија. Туризам  представља  подручје  које  карактерише  висок  степен импементације маркетинга,  прије  свега  због  специфичности туристичког тржишта, које захтева употребу маркетинга као предуслова успијешности пословања туристичких предузећа. Свеобухватнија дефиниција би била да је туризам услужна индустрија, која се састоји од већег броја опипљивих и неопипљивих елемената. У опипљиве елементе спадају транспортни системи – ваздушни, жељезнички, путни, водени и у новије вријеме, космички; услуге угоститељства – смјештај, храна и пиће, обиласци, сувенири; и сродни сервиси као на примјер банкарство, осигурање као и безбједност и сигурност. Неопиољиве елементе чине: одмор и релаксација, култура, авантура, нова и другачија искуства. Основне карактеристике туризма су: разноврсност (хетерогеност), непроизводан карактер рада, сезонски карактер пословања, висок степен еластичности тражње и нееластичности понуде. Туристички производ је један тотални производ, што значи да се састоји од материјализованих производа и услуга, односно од пакета услуга, активности, и догађаја које задовољавају очекивања посјетиоца. Под туристичким производом подразумијевају се путовања, услуге исхране и смјештаја, ручак у ресторану, изнајмљивање аутомобила, паушално путовање и сл. Такође и осунчаност, рељеф, планински пејзаж, културно-историјски споменици, манифестације итд. Туристички  производ се састоји  из  одређених елемената. Елементи туристичког производа могу се нудити непосредно туристи или се одређеном комбинацијом могу понудити као интегрални туристички  производ.  Стратегија  диференцијације туристичког  производа  састоји  се  у  изради  производа,  који  је  по одређеним  или  по  великом  броју  карактеристика,  различит  од конкурентског  производа.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese