Odlomak

Kad govorimo o stukturi elektronske trgovine možemo razlikovati više kriterijuma za njeno klasifikovanje. Ako za kriterijum uzmemo stepen elektronizacije trgovine, onda je možemo podeliti na totalno elektronificiranu i delimično elektronificiranu trgovinu. Totalna elektronificirana trgovina podrazumeva komlpetnu elektronifikaciju svih faza trgovanja, a delimicno elektronificirana je ona kod koje je iskorišcen samo deo mogucnosti za elektronifikaciju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese