Odlomak

Kejnzijanska ekonomija je razvila koncept Filipsove krive po kojoj je moguća nagodba izmedju stope inflacije i stope nezaposlenosti. Nazvana je po britanskom ekonomisti A.W. Filipsu sa Londonskog ekonomskog fakulteta koji je 1958.godine utvrdio negativnu medjuzavisnost izmedju stope inflacije i stope nezaposlenosti.

2. POREKLO FILIPSOVE KRIVE

Filipsova kriva je do sedamdesetih godina prošlog veka bila značajno analitičko sredstvo kejnzijanske ekonomije. Filips je 1958.godine objavio članak u britanskom časopisu “Economica” koji ga je proslavio. Naziv tog članka glasio je “odnos izmedju nezaposlenosti I stope promene novčanih nadnica u Velikoj Britaniji, 1861-1957”. U tom članu, Filips je ukazao na negativnu korelaciju između stopa nezaposlenosti i stope inflacije. Filips je pokazao da se u godinama sa niskom stopom nezaposlenosti javlja visoka inflacija, a da se u godinama sa visokom stopom nezaposlenosti javlja niska inflacija.
Filips je zaključio da su dva važna makroekonomska odnosa inflacija i nezaposlenost povezane na način koji ekonomisti nisi ranije uvideli. U vreme kada je nastala Filipsova kriva, osnovni zadatak većine nacionalnih ekonomija, bio je vezan za poboljšanje životnog standarda stanovništva nakon Drugog svetskog rata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese