Odlomak

Fizičko-mehaničke karakteristike i sastav betona

1. UVOD

Beton je mnogokomponentni, polidisperzni, umjetni kameni građevinski materijal, sastavljen od pijeska i krupnog agregata, međusobno vezanih cementnim kamenom, nastalim hidratacijom i očvrš ćivanjem cementa kao veziva. Ujedno predstavlja najviše upotrebljivo gradivo, od mostova do zgrada, od hidrotehničkih i prometnih do industrijskih objekata. Prave ga i ugrađuju graditelji, dok većinu drugih gradiva primaju gotova na gradilište, da kle samo ugrađuju.

Proces počinje dizajniranjem svojstva betona u projektnoj dokumentaciji, zatim, nakon provedenih ispitivanja projektira se njegov sastav, izvođači ga proizvode u centralnoj betonari ili na gradilištu, te ugra đuju i kontroliraju postignutu kakvoću.

Danas kad beton kao građevni materijal pokriva preko 70% potreba građenja i primjenjuje se u najrazličitijim i sve složenijim i smjelim konstrukcijama, p roizvodnja i primjena betona postaje visoka tehnologija i znanost, koja traži do bro poznavanje i strogu kontrolu svojstva komponenata i svih faza proizvodnje i primjene.

2. SASTAV BETONA

Beton se pravi miješanjem ve ćeg broja sastojaka, a to su: cement, voda, pijesak i zrnje stijena. Pijesak i zrnje stijena čine agregat ili granulat. Osim tih sastojaka često se upotrebljavaju aditivi, a u smjesi je uvijek prisutan i zrak. Svježe pomiješani cementni prah s vodom tvori cementnu pastu. Odmah nakon miješanja po činje kemijski vrlo složeni proces hidratacije, koji traje vrlo dugo. Tim procesom cementna pasta prelazi u cementni kamen, koji očvrš ćuje. Kemijsku reakciju prate određeni fizikalni procesi, pri čemu osobito važnu ulogu ima voda. Sastav betona obuhvaća različite kompozicije betona, jer postoji više tipova cem enta, a k tome često puta oni sadrže kemijske aktivne dodatke: puco lane, zgure ili kemijski inertne dodatke (punila), koji fizikalno modificiraju svojstva betona. Danas se sve više uvrštavaju razni polimeri, vlakna i drugi dodaci, kojima se bitno mijenjaju osnovna svojstva betona npr. krhkost, skupljanje, velika volumna masa, vrlo visoke čvrstoće.

U praksi se udio osnovnih sastojaka betona odabire tako, da se postignu zadovoljavajuća svojstva:

1)    svježeg betona u svim fazama obrade, od miješanj a preko transporta do ugradbe,

2)    očvrslog betona obzirom na čvrstoće i druge mehaničke karakteristike, te trajnost i deformabilnost,

3)    minimalni troškovi za prihvatljivu kakvo ću.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari