Odlomak

Da li će neka supstanca u datim uslovima biti čvrsta, tečna ili gasovita zavisi od dva osnovna činioca: kinetičke energije molekula i međumolekulskih sila. Ako je kinetička energija molekula mnogo veća od energije međumolekulskog privlačenja, supstanca će biti u gasnom stanju. Pri dominantnom dejstvu međumolekulskog privlačenja, uspostaviće se čvrsto stanje. Ako nijedno od ova dva dejstva osetno ne preovlađuje, supstanca će biti tečna.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Fizika fluida -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Fizika
  • Srbija,  Zrenjanin,  Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin  

Više u Fizika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari