Odlomak

Geotermalna energija predstavlja prirodnu toplotu Zemlje akumuliranu u fluidima i stenskim masama u Zemljinoj kori. Prirodno raspadanje radioaktivnih elemenata (urana, torijuma i kalijuma) koji se nalaze u svim stenama, proizvodi ogromnu termičku energiju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari