Odlomak

Gerila marketing kao strateško oruđe marketinga

Uvod
Gerila marketing je koncept marketinga koji se razlikuje od tradicionalnog marketing koncepta. Međutim, često se nadovezuje na opštu marketing kampanju kompanije. Radi se o jednom novom konceptu koji je toliko dobio na značaju. posebno zbog sve većeg razvoja preduzetništva, velikog broja malih i srednjih preduzeća koja se velikom brzinom pojavljuju na tržištu. U tom moru preduzetnika uspevaju samo oni koji nauče da se bore na gerila način. A što je najvažnije od svega nije potrebno uložiti ogromne sume novca da bi se uspelo. Uz dobar marketing plan i određeni iznos sredstava gerila koncept daje načine za postizanje ogromnih profita.
Gerila marketing zahteva da se vise koristi mozak nego budzet, sto znaci velike ideje za male novcanike. Prvobitno se gerila marketing koristio kao oruzje za firme sa malim budzetima u borbi iz zasede protiv velikih – zato naziv gerila (Guerilla). Medjutim, shvativsi njegove prednosti u odnosu na druge koncepte marketinga, sve vise pocinju da ga koriste i velike kompanije prilikom kreiranja svojih marketing strategija.
U radu ce biti reci o pojmu gerila marketinga, njegovom diferenciranju od tradicionalnog marketing, njegovom funkcionisanju i konceptu.

1. Gerila marketing vs tradicionalni marketing

Najbolji način za razumevanje značenja termina gerila marketing može se dobiti njegovim upoređivanjem sa tradicionalnim marketingom. Pogoditi ciljano tržište zahteva izizetno visok nivo inovativnosti. Gerila ili ne tradicionalni marketing se javlja kao moderan oblik marketinga koji čak ni neke velike agencije nisu uspele da primene na pravi način. U tome je prednost malih preduzeca.
Postoji puno formi gerila strategija i taktika koje su dizajnirane da pogode specifično tržište i njegove sub segmente na najbolji način. Kako postoji pregršt alata, presudno je znati kad, gde, zašto i kako napraviti pravu koreografiju. Ne tradicionalni marketing treba da poklopi potrošačke navike i stavove kako bi pouzdano pogodio ciljnu grupu. U pojedinim slučajevima gerila marketing može da bude deo generalne kampanje ili može sa uspehom potpuno da zameni tradicionalne tehnike i aktivnosti. Tzv. gerilci se u 20 stvari razlikuju od tradicionalnih marketara. To su:
1. Dok je za tradicionalne marketare novac odlučujući faktor, za gerilce na prvom mestu su vreme, energija, mašta i informacija. Ako poseduješ navedene stavke, nije ti potreban ogroman novac da bi povećao svoju konkurentsku prednost.
2. Tradicionalni marketing je zastupljen u velikim firmama, dok gerila marketing primenjuju prvenstveno mala i srednja preduzeca.
3. Tradicionalni marketing svoj učinak meri sledećim pokazateljima: prodajom, reakcijom na ponudu, posetama Internet stranama, obimom prometa; dok je za gerilce najvažniji pokazatelj uspešnosti i mera uspeha samo profit.
4. Tradicionalni marketing se oslanja na procenu i iskustvo, tj. nagađanje, a gerilski na psihologiju – zakone ljudskog ponašanja.
5. Tradicionalni marketing smatra da je posao obavljen prodajom proizvoda i ne vodi računa o zadovoljstvu kupaca proizvodom. Gerila marketing nastavlja komuniciranje sa klijentima i posle izvršene prodaje kako bi saslušao njihove primedbe, zamerke, pohvale.
6. Tradicionalni marketing nastoji da eliminiše konkurenciju iz svog okruženja, a gerila marketing insistira na pronalaženju načina za udruživanje sa konkurencijom kako bi se podelili troškovi, a samim tim i učinili manjim.
7. Tradicionalni marketing je tzv. “JA” marketing jer velike firme prvenstveno polaze od sebe i stavljaju sebe i svoje ja u prvi plan. Gerilci u centar pažnje stavljaju svoje klijente, zato i koriste tzv. “VI” marketing.
8.Tradicionalni marketing razmišlja o tome šta može da dobije od klijenata, a gerila marketing se brine o tome šta može da da klijentu.
9. Tradicionalni marketing ukazuje na činjenicu da pojedinačne marketing tehnike daju rezultate, gerilci ukazuju na potrebu kombinovanja više tehnika marketinga, jer samo marketinške kombinacije daju pozitivne rezultate.
10. Tradicionalisti uvek na kraju meseca broje novac, dok gerilci broje nove kontakte.
11. Tradicionalni marketing se ne oslanja na tehnologiju, gerila marketing zahteva primenu tehnologije.
12. Tradicionalni marketing se obraća grupama ljudi i to po pravilu većim, gerila marketing se obraća pojedincima i manjim grupama .
13.Tradicionalni marketing je nenameran i ne obraća pažnju na sitnice. Gerila marketing je uvek nameran i uvažava značaj upravo tih malih detalja i sitnica.
14. Tradicionalni marketing veruje da marketing prodaje robu. Gerila marketing smatra da marketing ne prodaje robu, već da smo nastoji da zainteresuje ljude da se raspituju o proizvodima.
15. Tradicionalni marketing je monolog jer jedna osoba šalje poruku dok svi ostali slušaju. Gerila marketing je dijalog, interakcija.Klijent sluša poruku ali i aktivno učestvuje u slanju odgovora, davanju svog mišljenja.
16. Tradicionalni marketing koristi sledeća sredstva marketinga – radio, televiziju, direktnu poštu,časopise i Internet.Svi oni zahtevaju velike novčane izdatke za firmu. Gerila marketing poznaje i koristi oko dve stotine načina reklamiranja i mnogi od njih su besplatni.
17. Tradicionalni marketing plaši vlasnike firmi i često dovodi do njihove pasivne uloge u kreiranju marketing strategije, gerila marketing se ne plaši marketinga i sam kontroliše proces, ne dozvoljava da proces kontroliše njega.
18.Prema tradicionalnom marketingu najpre treba razviti poslovanje, pa tek onda granati posao. Po gerilcima taj proces ide u obrnutom smeru.
19. Po tradicionalnom stanovištu poslovanje treba da napreduje linearno, dodavanjm jednog po jednog klijenta. Poslovanje po gerilcima treba razvijati geometrijski i to povećavanjem transakcija, više transakcija po ciklusu prodaje sa svakim klijentom, preporučivanjem od jednih do drugih.
20. Tradicionalni marketing se oslanja na vizuelno sredstvo identifikacije. Umesto toga gerila marketari koriste m-gen koji predstavlja njihovu kompaniju i koji daje najviše informacija u najkraće vreme.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari