Odlomak

Svakodnevno uviđamo da kretanja mogu biti različita, kako po obliku putanje, pravcu i smeru, tako i po načinu promene brzine. Neka od njih ponavljaju se posle određenog vremena na isti način. To su periodična kretanja. Najjednostavniji vid periodičnog kretanja je oscilovanje ili oscilatorno kretanje tela. U ovom seminarskom radu razradićemo temu ≈ Harmonijskih oscilacija≈ .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 9 stranica
  • Fizika -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Fizika
  • Srbija,  Kragujevac,  UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - Prirodno matematički fakultet  

Više u Fizika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari