Odlomak

Infestacija insektima i fumigacija

Pojava kukaca i grinja na biljnim proizvodima u teretnom prostoru se javlja kao:

  • Unijeta infestacija (ukrcana na brod zajedno s proizvodom).
  • Prenešena infestacija (prenijeta s jednog proizvoda na drugi).
  • Rezidualna infestacija (štetočine preostale u teretnom prostoru od već prije infestirane robe napadaju novu robu).

Zanemarivši lokalno naštrcavanje kontaktnim insekticidima u tekućem ili praškastom stanju, osnovna metoda obrade teretnih prostora ili njihovog sadržaja zbog kontrole pojave insekata je fumigacija, koja je u stvari primjena kemijskih insekticida u plinovitoj fazi.

Fumiganti u općoj upotrebi su:

  • Metil bromid (CH3 Br).
  • Fosfin (PH3) dobiven od krutih fosfidnih preparata.

Obje kemikalije su vrlo otrovne i opasne za ljude.

Učinkovito i sigurno korištenje fumiganata zahtijeva da je tretirani prostor plinonepropustan u periodu izloženosti, koji može varirati od nekoliko sati do nekoliko dana, ovisno o vrsti i koncentraciji fumiganta koji se koristi, vrsti štetočina, izloženoj robi i temperaturi okoline.

Fumigani su otrovni za ljude i zahtijevaju posebnu opremu i vještinu u primjeni. S njima trebaju raditi jedino stručnjaci, a ne posada broda.

Evakuacija prostora koji se tretira plinom je izuzetno važna, a u nekim slučajevima je potrebno evakuirati cijeli brod.

Kapetan treba zahtijevati pisane upute od osobe odgovorne za fumigaciju, o vrsti fumiganta koji se koristi, o mogućim opasnim posljedicama, o vrijednosti granice na pragu (VGP) i mjerama opreza koje treba poduzeti.

Metil bromid se dostavlja kao ukapljeni plin u metalnim posudama. Skladište u kojem se on treba primjeniti mora biti plinonepropusno. Plin se ispušta pomoću savitljive cijevi pričvršćene na cilindar. Kad se ventil cilindra otvori, tekući plin počne isparavati, ulaziti i raspršivati se u skladišni prostor i na robu u njemu.

Treba napomenuti da metil bromid ostavlja mali nanos anorganskog bromida na robi svaki put kada se provodi fumigacija. Mnoge zemlje imaju pravna ograničenja vezana za maksimalnu razinu anorganskog bromida koja se tolerira kod uvezenog proizvoda i stoga je ograničen broj fumigacija koje se mogu provesti na određenoj robi prije nego što razina anorganskog bromida prijeđe maksimalno podnošljive vrijednosti. Prednost fumigacije fosfinom je što kod nje nema mjerljivih ostataka na robi, čak i nakon ponovljenih fumigacija.

Fumigacija tereta fosfinom se vrši pomoću tablete, pelete ili krutih preparata u drugim fizičkim oblicima koje proizvođači pakiraju u hermetički zatvorenim posudama. Aktivni sastojak tih preparata je ili aluminijev fosfid ili magnezijev fosfid. Te tvari su visoko reaktivne s vodom, i u trenutku kad je preparat ispušten iz svojih zatvorenih posuda, aktivni sastojak dolazi u dodir s atmosferskom vodenom parom i stvara se fosfin u fumigiranom prostoru. Isti postupak ‘evakuacije posade’ koji se primjenjuje pri fumigaciji metil bromidom treba primjeniti i pri fumigaciji fosfinom, jer fosfin ima jednako visoku razinu toksičnost kao i metil bromid. Međutim, brodari i brodozakupci često nabavljaju preparate s fosfinom i traže od kapetana da organizira fumigaciju koju će provesti posada za vrijeme putovanja (često pri njegovom kraju). Takvi zahtjevi drsko proturječe preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Ostalo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese