Odlomak

INFORMATIZOVANA ORGANIZACIJA
OSNOVNE KARAKTERISTIKE

VELIKI BROJ STRUČNJAKA KOJI SU RASPOREĐENI IZVAN ŠTABOVA I UPRAVA, KOJI IMAJU ZNAČAJNU OPERATIVNU ULOGU I ODGOVORNOST.
OVA ORGANIZACIONA STRUKTURA IMA OBLIK RAVNI I PODSEĆA NA STRUKTURU PREDUZEĆA OD PRE JEDNOG VEKA.
NAJTEŽI PROBLEM JE OBEZBEĐIVANJE, PRIPREMA I PROVERA VODEĆIH MENADŽERA. ISKUSNI POSLOVNI LJUDI BI TREBALO DA SE VRATE U “ŠKOLE”.

PULSIRAJUĆA ORGANIZACIJA
OSNOVNE KARAKTERISTIKE
Menja se ad hoc, a putem nje se preduzeće prilagođava situaciji. Umesto uniformnosti nova organizacija se prepoznaje po različitosti i raznovrsnosti jedinica kojima rukovode ljudi različitih profila, sklonosti i sposobnosti. Sve te razlike treba da poveže i uskladi generalni menadžer, koji je suočen ne samo sa raznolikim organizacionim oblicima, nego i sa različitim ličnostima i karakterima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari