Odlomak

Internet servis je aplikacija smeštena na nekom serveru, koji je pored osnovne namene dizajniran da podrži interakciju između dve mašine preko mreže i omogući razmenu informacije između njih. Smatra se da je svaki servis i interner servis ako je:

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari