Odlomak

Novac kao srdedstvo razmene izbegava različito vrednovanje robe kod trampe pa time olakšava razmenu, smanjuje transakcione troškove i podstiče specijalizaciju. Novac kao jedinica za računanje smanjuje broj cena potrebnih u ekonomiji, pa time i transakcione troškove.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese