Odlomak

Za označavanje maloletničke delinkvencije u širem kontekstu koristi se termin prestupništvo mladih.

“Prestupničko ponašanje mladih je svako ponašanje pojedinca ili grupa mladih koje je protivdruštveno (tj. društveno neprihvatljivo), odnosno kojim se krše pravne ili moralne norme odreñenog društva i koje izaziva društveno reagovanje u nameri da se zaštite društvena dobra i vrednosti, a i sami akteri takvog ponašanja.”

U literaturi se često sreću dva značenja ovog pojma: uže i šire. Prema užem značenju, maloletnička delinkvencija podrazumeva kršenje krivičnopravnih normi, odnosno vršenje krivičnih dela i prekršaja od strane maloletnih lica koja nisu navršila 18 godina života. U širem smislu, maloletnička delinkvencija, pored kršenja krivičnih i drugih pravnih normi, obuhvata i ponašanja maloletnika kojima se krše moralne norme određenog društva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Kriminologija prof.Željko Nikić
  • Školska godina: prof.Željko Nikić
  • Seminarski radovi, Skripte, Kriminalistika
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese