Odlomak

U uslovima globalizacije privrede, dolazi do povećane izloženost nacionalne privrede konkurentskom pritisku. U ovakvim uslovima, najveći pritisak osećaju zemlje u razvoju i u tranziciji. U osnovi, cilj svake nacionalne privrede, u okruženju koje karakteriše globalizacija privrede, tržišta i znanja, je da bude konkurentna, prepoznatljiva i održiva na svetskom tržištu. Međutim, globalizacija ne isključuje individualnost nacionalne privrede, ali nameće nove vidove organizacije.
Da bi organizacija postala i ostala konkurentna na globalnom svetskom tržištu, nacionalna privreda mora da prati najnovija tehničko-tehnološka dostignuća, primenjujući rezulatate naučnih istraživanja, primenjujući informaciono-komunikacione tehnologije. Između ostalog, uloga naučnih i obrazovnih institucija, u okviru kojih se i dešavaju fundamentalna istraživanja, je da rezultate svoga rada dele sa privrednim subjektima i tako da se zajedičkim snagama, kroz čitav lanac aktivnosti, kreiraju inovativni i konkurentni proizvodi.
Potrebno je naglasiti da nacionalna ekonomska politika treba nizom mera da obezbedi podršku privrednim subjektima tako da oni mogu da poboljšavaju i održavaju svoje konkurentske performanse.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese