Odlomak

Komunikacija predstavlja čin prenošenja informacije od pojave do pojave, osobe do osobe i od mesta do mesta.Komunikacija je važna aktivnost koju čak i nesvesno sprovodimo u svakom trenutku našeg svakodnevnog života. Često nismo ni svesni da kao individue, komuniciramo sa određenom pojavom ili sa više njih u isto vreme. Mnogi aspekti savremene komunikacije se danas podrazumevaju, jer su postali prirodna aktivnost u našim dnevnim navikama. Poruke koje se šalju putem komuniciranja, mogu imati različite namene u zavisnosti od potreba individue ili organizacije, koja komunicira. Ove poruke se koriste da informišu, upitaju, stimulišu, podstaknu, nagovore, utiču, pruže znanje ili da zabave

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 30 stranica
  • Komunikacija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ostalo, Žurnalistika
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Ekonomski fakultet  

Više u Ostalo

Više u Skripte

Više u Žurnalistika

Komentari