Odlomak

Cena označava novčani izraz vrednosti robe i usluga na tržištu. Posredstvom cene kompanija ostvaruje prihod, meri tržišno učešće i svoju profitabilnost. Broj realizovanih usluga i proizvoda koji se može prodati na određenom tržištu u određeno vreme zavisi od veličine prodajne cene koju preduzeće određuje.
Svaka promena cene utiče na prihod, obim prodaje i troškove poslovanja, a preko njih i na dobit. Da bi se ostvarila relativno trajna dobit cena mora da postane integralni deo strategije ne samo marketinga nego i preduzeća. Cena se formira u direktnoj korelaciji sa uslovima na tržištu, ali i sa kupcem, tj. koliko krajnji potrošač zaista i želi da plati za odredjeni proizvod/uslugu.
Cena predstavlja bitan deo u kreiranju predloga za vrednost onoga što se nudi. Što se tiče pravila za određivanje cena, u praksi ona nisu strogo definisana. Kompanije se u određivanju cena susreću sa mnogim poteškoćama koje su posebno izražene kada preduzeće želi da plasira nov proizvod ili da nastupi na novom tržištu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Elektronsko Bankarstvo Prof. Dr. Mladen Radivojević
  • Školska godina: Prof. Dr. Mladen Radivojević
  • Seminarski radovi, Skripte, Bankarstvo/Finansije
  • Srbija,  Beograd,  Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari