Odlomak

2 Pajama i nastanak trzista
Trzište se moze definisati na različite načine, vezane aspektima i različitim formama kojima se tržište ispoljava. Često taj termin trziste zamenjujemo sintagmama”spontani, stihijski, automatski regulator reprodukcije.
Odnosi koji se ispoljavaju na tržištu su definisani kao sveokupnost ponude i tražnje na odredjenom mestu i odredjenom vremenu. Utiču na prodaju pojedinih roba na skup svih ustanova područija i uredjaja koji omogucuju organizovani i stalni kontakt izmedju kupaca i prodavaca. Ovde se sučeljavaju:

•    ponuda – ( misli se na cene i uslove ponude za robu od strane raznih proizvodjača )
•    tražnja – ( misli se na tražnju potrošača, kupaca proizvoda )

Sagledavanjem tržišta konstatujemo da bi u svim novim definicijama mogli izdvojiti tri različite grupe, s’ozirom na značaj koji se pridaje pojedinim komponentama tržišta. U te grupe spadaju:

•    u prvoj grupi je poseban akcenat stavljen na razmenu,na ukupnost kupaca i prodavaca.
•    u drugoj grupi se ističe odnos između nosilaca ponude i tražnje.
•    u trecoj grupi stavljamo akcenat na sučeljavanje ponude i tražnje.

Definisanje tržišta pored njegovih komponenti moraju se uzeti u obzir i njegova struktura i funkcija. Stabilnost i razvijenost tržišta je korelacija razvijenošću i stabilnošću velikog ekonomskog sistema.
Faktori tržišta mogu biti ekonomska i politicko-pravna regulative. Vazan element tržišta predstavlja promene koja je iznenadna i koju marketing nije predvideo. Ta promena se moze odnositi i na odnos ponude i tražnje, pad potencijala tržišta u odnosu na predviđeno. Opsta teorija sistema definiše pojam tržišta kao jedan složen dinamički i stohastički sistem koji je istovremeno i podsistem sistema funkcionisanja velikog ekonomskog sistema. Tržište je mesto gde se sučeljavaju ponuda i tražnja. To mesto je skup svih mesta, konkurenata i situacija koje utiču na realizaciju njihovih odluka, ciljevi, planova i strategija u ostvarivanju prodaje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese