Odlomak

Materijalna bogatstva svakog naroda (veličina teritorije, plodnost zemljišta, energetski
izvori, vodna, rudna i druga bogatstva) predstavljaju mrtvi kapital, ma koliko to bogatstvo
bilo, sve dok se ne uključe razumne i svrsishodne aktivnosti ljudi. Dakle, svi ti resursi su
pasivna sila dok ih ne pokrenu ljudski (kadrovski) resursi. Upravo zato, ljudske vrednosti su
one vrednosti koje su bitne za ekonomske i društvene procese, one vrednosti na koje se može
računati na putu u progres. A to je, sveukupnost bioloških, psiholoških i socioloških
kapaciteta ljudi kojim određena sredina raspolaže.
Kadrovi imaju svoja kvantitativna i kvalitativna obeležja i sa aspekta uključenosti u radni
proces može se govoriti o:
– internim kadrovskim resursima koji obuhvataju kvalitativno i kvantitativno stanje
kadrova uključenih u radni proces, odnosno konkretno mezoekonomiju
– eksternim kadrovskim resursima koji obuhvataju kvalitativno i kvantitativno stanje
kadrova iz okruženja koji se potencijalno mogu uključiti u radni proces.
Nije samo fizička snaga, ekonomičnost, opšte zdravstveno stanje, svrsishodno
usmeravanje i korisćenje čovekovog organizma ono što ima privredno značenje. Činjenica je,
kad je čovek iz bilo kojeg razloga na poslu nezadovoljan i ogorčen, da to krajnje negativno
utiče na uspeh, a time i na čisto ekonomski korisni učinak. I obratno, vedro raspoloženje i
ljubav prema poslu deluju pozitivno na učinak. Ne može, dakle, biti svejedno da li se uspeva
u tome da se čovek svom dušom veže uz svoj posao ili ne.
Ovo područje – vođenje kadrova – jedna je od najvažnijih funkcija menadžera, s
obzirom da je on glavni kadrovik, a kadrovi su bitni činioci razvoja. Smisao za zajednički rad
osobito je prihvatio Alfred Carrard koji je običavao preduzeće upoređivati sa porodicom, a
za ljudske resurse je pokazivao patrijarhalnu brigu. Svojevremeno je pisala i “Management
Review” da su u SAD započeti koraci da se majstori, predradnici i tehnički kadrovi uvode u
sistematsko poboljšavanje rada, a takođe i u procese analize rada. I u Švajcarskoj slični
pokušaji postoje u većem broju preduzeća. Pri tome “rukovodstvo” samo ispunjava svoj
zadatak, jer ako očekuje podsticaje i od svojih saradnika, ono im mora pružiti metode kako da
to razrade.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Komentari

Click to access the login or register cheese